ଭାଲେଣ୍ଟାଇନି

ଆଇଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନି ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
କାମଦେବ ଆଜି ଫୁଲଶର ବାନ୍ଧି
ଧାଏଁଧାଏଁ ଦେବେ ବିନ୍ଧି ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୧॥

ବହିଲା ମୄଦୁ ମଳୟ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
ପ୍ରେମର ଜୁଆରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇ
ପ୍ରେମୀମାନେ ହେଲେ ବାଇ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୨॥

ପ୍ରେମ ହୋଇଲା ଦାମିକା ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
ହାର୍ଟଶେପର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ନଦେଲେ
ମାନୁନି ଆଜି ପ୍ରେମିକା ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୩॥

ପ୍ରେମିକାର ଫର୍ମାଇସି ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
କ୍ୟାଣ୍ତେଲ ଲାଇଟି ଡିନର ସାରିକି
ଲଅଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭି ଯିବ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୪॥

ଟଅଫ ହେଲାଣି ପ୍ରେମ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
ନେଇ ଆଣିକିରି ଥୋଇ ନପାରିଲେ
ପ୍ରେମର ନାହିଁ ଗାରେଣ୍ଟି ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୫॥

ଅକାଳକୁଷ୍ମାଣ୍ତ କହେ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ
ଯେତେ କାରସାଦି ପ୍ରେମେ ପଛେ ଥାଉ
ଥରୁଟେ କରିବୁ ଟ୍ରାଇ ଲୋ, ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ॥୬॥

5 Comments

 1. ଭାଇ ଆପଣ କ’ଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଇ କରିଥିଲେ?
  କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ ହେଇଗଲା ।

  Like

  1. ଯାହାବି ହେଉ ଏଇ ପ୍ରେମ ବେପରଟା ତ ଟିକେ କଷ୍ଟିଆ, ହେଲେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ତ ମିଠା ମହୁ ।।

   Liked by 1 person

 2. ଭାଇ କଣ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୁତି ମନେପକେଇଲେ ନା କଣ?
  ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s