ନଖିନାନୀ

ପ୍ରାଇମେରୀସ୍କୁଲ୍ ବେଳର କଥା। ଆମ ସ୍କୁଲ ପଛପଟକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଖେଳପଡିଆ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଲାଗି ପାଚେରୀ। ପାଚେରୀ ଆରପଟରେ ଗୋଟିଏ କଣକକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଟାଇଲଛପର ଘର। ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା ନଖିନାନୀ। କେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଖେଳୁ ବଲ୍ ପାଚେରୀଡେଇଁ ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ପଡିଲେ, କେହି ଗୋଟେଇବାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ନଖିନାନୀ କୁଆଡେ ଗୁଣୀଗାରେଡି ଜାଣିଛି। ଆଈମା ପାଖରୁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କି ମାଲୁଣିବୁଢୀ ଗପ ଶୁଣିଲାବେଳେ ଭୁତକଥା ପଡିଲେ ନଖିନାନୀ ଚେହେରାଟା ଆପେ ଆପେ ମନକୁ ଆସେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲଖଣ କହେ ଭୁତମାନେ କୁଆଡେ ରାତିହେଲେ ବାହାରନ୍ତି। ମଣିଷଙ୍କ ପାଦ ଆଗପଟକୁ ଥାଏ, ହେଲେ ଭୁତଙ୍କ ପାଦ ପଛପଟକୁ ଥାଏ। ନଖିନାନୀ କୁଆଡେ ଚରାଡାହାଣୀ, ବଡିଭୋରୁ ଘରଛାଡି ପଳାଏ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ। ଡାହାଣୀ କାଳେ ହାତରେ ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଡ ଉପରକୁ କରି। ଲଖିଆ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଡର ମାଡେ। କେବେ ନଖିନାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରିଲା ଲୁଚିଯାଉଥିଲା। ଥରେ ବୋଉଆଗରେ ନଖିନାନୀକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ଚଟକଣୀଟିଏ ଖାଇଲି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର କେବେ ସାହସ ହୋଇନାହିଁ। ସେସମୟର ପିଲାମାନଙ୍କପାଇଁ ନଖିନାନୀ ଥିଲା ଭୟ ଆଉ କୌତୁହଳ ମିଶା ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଛାତିରେ ରଖି ବଡ ହେଲୁ।

ନଖିନାନୀର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ୟେ ବ୍ଲଗର ଆସନ୍ତା ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ। ଦେଖାଯାଉ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଠଉରଉଛନ୍ତି! ନିଜ ନିଜ ଅନୁମାନ ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ!

6 Comments

  1. ତମର ଏଇ ଅଂଶରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନଖିନାନୀର ଜୀବନ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥିବ!!! – – – “ଥରେ ବୋଉଆଗରେ ନଖିନାନୀକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ଚଟକଣୀଟିଏ ଖାଇଲି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର କେବେ ସାହସ ହୋଇନାହିଁ।”- – –

    Liked by 1 person

  2. ଏକାଥରକେ ପୁରା ଗପଟା ଲେଖିବାକୁ କିଏ ମାନାକଲା? #ନିଧିଅଜା ଭଳି ଆପଣବି ରହସ୍ୟବାଦୀ ହେଲେଣି।
    ହଉ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅପେକ୍ଷାରେ…….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s